Az idő lassan a felszínre hozza a régi, családi archív fotókat az albumok, fotósdobozok aljáról. Az idő múlásával egyre több fénykép válik közkinccsé, amelyek értékes solymári ereklyéknek számítanak. Rajtuk keresztűl visszapillanthatunk a múltba, viszontláthatjuk a régi Solymár egy-egy pillanatképbe merevített életét. Ebben a galériába folyamatosan igyekszünk a legmarkánsabb, legmegfogóbb régi képeket beválogatni.


A mai Várhegy társasház helyén egy élelmiszer üzlet állt.
"Üzletház"
Az új harangot adományozó család fotója. A harang ma is a toronyban van.
Ajándék
Az Angoltemető, vagyis a második világháború szövetséges áldozatainak solymári emlékhelyének létrejöttét az országos Kis Képes magazin is címlapon hozta.
Angoltemető
Majthényi Anna, Solymár egykori birtokosának leszármazottja, aki egyben Madách Imre édesanyja. Úgy tudjuk rövid ideig a Madách utcában lakott, mely róla kapta nevét, de sajnos arról nincs semmilyen információ, hogy melyik ház lehetett az.
Anna

arcképcsarnok plus - 1
Németországi viseletőrző bemutatón a solymáriak.
arckepcsarnok plus - 10
Püspöki fogadásra várakozva 1930-ban.
arckepcsarnok plus - 11
1950-es évek, Milbich János és Teréz virágszedéskor
arckepcsarnok plus - 12
Ktsz karácsony az 1950-es években
arckepcsarnok plus - 13
1969-ben a szüreti mulatsogon készült kép.
arckepcsarnok plus - 14
Első világháborús csoportkép.
arckepcsarnok plus - 15
1942 - solymári gyerekek magyar viseletben
arckepcsarnok plus - 16
A József főherceg utcai Halupka (Taller) ház, ma Waldorf főiskola.
arckepcsarnok plus - 17
Schäffer György archívumából, katonakép.
arckepcsarnok plus - 18
Schäffer György vendéglője a Mátyás király utcában az átalakítás után. (1930-1940 közti időszak)
arckepcsarnok plus - 19
Baráti társaságban Babicsek Bernát,  Wittmann István, Kurtz András, Hofstädter Mátyás, Hellebrandt Bernát.
arckepcsarnok plus - 2
Taller Márton az 1940-es években. Igen fiatalon halt meg tüdőgyulladásban.
arckepcsarnok plus - 20
Bruckner János családi archívumából való családi kép.
arckepcsarnok plus - 21
Kisfiúkat ábrázoló családi kép az 1920-as évekből.
arckepcsarnok plus - 22
Mária lányok, 1930-as évek
arckepcsarnok plus - 23
Ünnepi pillanatkép a Bruckner családban.
arckepcsarnok plus - 24
Az egyik legrégebbi ismert solymári viselet.
arckepcsarnok plus - 25
1958-as lakodalmi kép.
arckepcsarnok plus - 26
1957. májusában készült kép, a gránátrobbanásban elhunyt fiúk sírjánál.
arckepcsarnok plus - 27
1943-as, utász munkálatok után készült kép a II. világháborúból
arckepcsarnok plus - 28
A beat-nemzedék fiataljai egy bálon.
arckepcsarnok plus - 3
Május elsejei felvonulás a Mátyás utcában.
arcképcsarnok plus - 4
Szavalás a kulturházban
arcképcsarnok plus - 5
Erk Magdolna vizet merít a kútból. (Zöldfa utca)
arckepcsarnok plus - 6
A kép hátulján Erk Márton neve látható.
arckepcsarnok plus - 7
A képen lévők jobbról balra: Ottliczky János, Kiss István, Radovicz József. A többieket sajnos a kép tulajdonosa sem ismerte.
arckepcsarnok plus - 8
Pilisvörösvári katonák a Gromon vendéglő bejáratánál solymáriakkal együtt. 1940-es évek.
arckepcsarnok plus - 9
Ez a kép a 30-as évekből származik, de hogy pontosan milyen összejövetelt ábrázol, sajnos nem tudjuk.
Asszonyok
1960-ban, a 10 út mellett, Solymár határában jött létre az ország első radioaktív hulladék tárolása alkalmas telep. A létesítményben hozzávetőlegesen 900 m3 radioaktív hulladékot helyeztek el. A solymári tárolókutak kialakítása nagyon egyszerű volt: a talajba mélyített kutakba betongyűrűket helyeztek, és az alját lebetonozták. A csapadékvíz szivárgásának megakadályozására a kőgyűrűk külső felületét bitumennel kenték le. Miután 1976-ban elkészült az új, püspökszilgyi tároló, döntés született a Solymári tároló felszámolásáról. A műveletet 1979-1980-ban a Fővárosi Közegészségügy és Járványügyi állomás szakemberei végrehajtották.
Atomtemető
Binder Mária és barátnői.
Barátnők
1940-es években készült a kép.  A Kerekhegy lábánál, a régiek által csak
Barlanglakás
A Solymár-akna az 1910-es években.
Bánya
Az egykori BÉKE, régebbi nevén
Béke
1939. februárja. A sorozás utáni pillanatok. A besorozott fiúk büszkén, de nagyon is aggódva alkotnak egy sorstársi közösséget. A sikeres sorozást az egy fehér szalaggal átkötött kalap jelképezte. Ha valaki ezzel a szalaggal a fejfedőjén ment végig a faluban, rögtön tudták, hogy bizony hamarosan megy a frontra. A képért köszönet Taller Jánosnak.
Besorozva
Az országos eucharisztikus találkozót 1930-as években Solymáron tartották, számos prédikációval, vallásos szertartásokkal. A képen egy szónokot láthatnak a köré sereglett solymári sokasággal.
Beszéd
A háború előtt Solymáron is szokás volt karácsonykor a betlehemezés. Ilynekor a kisebb gyerekek, néhány nagyobbal karöltve járták a házakat, előadva a születéstörténetet. A kép az 1930-as évek elején készült.
Betlehemezés
1940-es években készült képen éppen egy bikát próbálnak - valószínűleg fedeztetés céljából - jobb belátásra bírni. Úgy tűnik, nem tetszett neki az ara, mert elég nehezen adja be derekát a gazdinak. Egyébként a képről  jól felismerhető a Madách utca.
Bika
Pappert Ignác bognármester látható ezen a 30-as években készült pillanatképen.
Bognár
Sokszor halljuk, elbeszélésekből, hogy mennyire egyszerű, szegény életet éltek az emberek régen. Szinte mindegyik
Boldogság
A mai Hanker régi állapota. Az udvarban hátul az Ádány-féle iparcikk bolt volt. Az 1970-es évek végéről száramzó fénykép.
Bolt
Meglepő felvétel 1960-as évekből. Valószínűleg Teréz napi asszony-party, ahol önfeledt mulatozás kibontakozásának lehetünk szemtanúi.
Bulizás
1949-es kép, a fiatalok általában nagyon szerettek csoportosan italozni, bulizni, és gyakran kirándultak együtt a környező erdőségbe, ahol egy harmonikás kiséretével kedvükre hangosan dalolhattak. Egy pillanatot ábrázol ez a kép.
Bulizók
Nagyjából az 1940-es évekig rendkívül magas volt a csecsemőelhalálozás. Volt olyan család, ahol 4 kisgyermeket is eltemettek. A temetőben külön kis parcellába temették ezeket a kisgyermekeket, a köznyelvben csak
Csecsemőhalál
1950-es évek tájékán készült a kép, egy cséplés pillanatait idézi, valahol a Mátyás K. utcában. A háttérben jól látható a mai György hegy.
Cséplés
A solymáriak nagyon szerettek énekelni, rengeteg német, sváb és magyar éneket tudtak kívülről. Gyakran bálok elején és végén is dalárdázással múlatták az időt, és valóban élmény volt őket hallgatni is. A hagyományos bálok idővel kezdtek kikopni, és ezzel a nagy közös dalárdázás is inkább csak szűk családias kereteket kapott. Mára szinte teljesen elveszett ez a szép hagyomány.
Dalárda
A Solymáron élő emberek nagyon szerettek énekelni, mulatozni. Számos dalkör is alakult, ezek közül az egyik legismertebb a Cecília Dalkör volt. A képen róluk készült csoportkép látható.
Dalkör
1935-ből egy hagyományos disznóvágás. Solymáron a levágott jószágot  rémfára akasztották, ezen függve zsigerelték ki, dolgozták fel. A környéken híres volt a solymári hurka, amit nem rizzsel, hanem pirított zsemlével készítették.
Disznóvágás
1970-es évekből származó képen a Dózsa György utca meredek része látható a hídról fotózva.
Dózsa
Az 1920-as években, de ezután még egy évtizeddel is gyakori volt községünkben a dupla esküvő. A képen egy ilyen esküvő násznépét láthatjuk.
Duplaesküvő
Május elsején kora reggel hagyományos faluébresztőt tartottak a különböző fúvós zenekarok. A képen a Wittmann zenekar látható éppen egy ilyen ébresztő fújása közben.
Ébresztő
A solymári iparosok többsége egyletbe tömörült az 1920-as években. Az alapítókról és néhány tagról készült csoportképek a Művelődési Ház, akkor Schaeffer Bernát kocsmájának/éttermének udvarán készítették.
Egylet
1920-as felvétel egy feltámadási körmenet alkalmával. Talán az egyik legszebb kép, amely ebben a témában készült, jól mutatja azt a fajta egységet, amely kitelepítés előtti Solymár légkörét uralta.
Egység
Ezen a Jablonkay Pál által készített fotón jól látszik a régi Mátyás király utca. Baloldalon a régi téeszudvar látható fénykorában.
Életkép
Pemü dolgozók, tsz munkások, szovjet vendégküldöttség, úttörők, kisdobosok vonulnak a Templom térről, hogy megtartság a május elsejei felvonulást. 1970-es évek.
Éljen!

Elöljáróság
Angeli Márton plébános az elsőáldozók és szüleik gyűrűjében az asztali áldást imádkozza. A kép 1957-ből való.
Elsőáldozás
Shvoy püspök (aki nagyon szerette a solymáriakat) látható ezen a képen emberközelből
Emberközelből
Az 1930-as évek derekán Solymáron tartották az országos eucharisztikus találkozót, mely nagy eseménynek számított. A Templom tér közepén murvából készített hatalmas pápai pecsét volt látható.
Eucharisztikus
Jablonkay Páltól szintén a talpig fehérbe öltözött, szertartás után hazaigyekvő lányokat ábrázolja a felvétel.
Fehérben
Minden esküvőn szokás volt, hogy az újdonsűlt asszonynak levették a fátylát és kendőt kötöttek a fejére. 1960-as évekbeli felvétel.
Fejbekötés
1960-as évekből való szüreti felvonulást ábrázoló fotó. Szokás, hogy ilyenkor egy óriási szőlőből készült koszorút készítenek, melyet a szüreti bálban helyeznek ki.
Fiatalok
1930-as évekbeli felvétel. Leventék és Mária-lányok kíséretében a Hősi emlékmű melletti csoportkép.
Fiatalság
1970-es években a régi focipálya.
Focipálya
Egy orosz fogságban megörökített fénykép, melynek bal felső sarkában, Branauer Jakab solymári mesterember látható.  A képért köszönet Reményi Jánosnak.
Fogságban
A 64-es buszjárat pontosan ugyanott jár, ahol kezdetben sok évvel ezelőtt. A képen a Templom térről a Dózsa Gy. utca felé kanyarodását szemlélhetjük meg, nagyjából 40 évvel ezelőtti változatában.
Forduló
Idősebb Taller Bernát épp Solymár határában fuvarozik kocsijával az 1940-es években. A kép érdekessége a korabeli
Fuvarozás
Az egyik legrégebbről fennmaradt templombelsőt ábrázoló fotó.
Glória
Egy nagyon szép régi családi kép 1928-ból, a Gromon család archívumából.
Gromon
Az 1900-as évek elején készült képen a kisgyermekek viselet látható.
Gyerekek
1930-as évek vége felé készült kép.
Gyermektánc
Látkép a György hegyről az 1930-as évekből.
Györgyhegyről
A kép nagyjából az 1950-es, 60-as években készült. A mai Lustige Zwerge óvoda épülete előtt készült a kép, jól látható, hogy díszes, szép hintóval viszik a temetőbe az elhunytat, ekkoriban még élt ez a szokás is.
Halottasmenet
1930-as évek, püspök úr felszenteli az új lélekharangot.
Harangszentelés
A Mátyás király utcában végigsuhanó 64-es busz látható 1950-es években.
Hatvannégyes
1960-as évek elején kezdődött a kitelepített solymáriak csoportos hazalátogatása. Később pár évtizeden keresztül ez rendszeressé vált. Az itt látható képen az első hazalátogató exsolymáriak és az itthonmaradottak vidám együttléte lett megörökítve. Az álló sorban: Mezei András, Milbich József, Kárpáti András, Pétervári János, Rétfalvi József, Spiegelberger Andrásné, Spiegelberger András, Milbich Mihály, (?), Dalos János (Béke u.), Enczmann Ferenc, Milbich János, Mátrai Márton (Szabadság u.)
Az ülő sorban: Taller András (Tüske), Wenczel Márton, Reményi András, Dankó István.
Hazatérés
Pillanatkép a múlt mindennapjaiból.
Hentes
Gyakran megesett, hogy esküvő alkalmával sétakocsikázásra vitték az ifjú párt. 1956-ból való ez a kép, melyen épp egy ilyen hintózgatást örökített meg a készítő. A képért köszönet Taller Jánosnak.
Hintómenet
Ezen a képen az első Hősök napi megemlékezések egyike látható, fegyelmezett, szépen koreografált sorrendben tisztelegtek az elesett hősök előtt az akkori solymári fiatalok is. Tanúlságos lehet egy mai fiatalnak.
Hősöknapja
A templom belső renoválásánál, Hufnágel plébános az oltárnál.
Hufnagel
Jablonkay Pál fotója, mely megörökíti a svábok magyarsághoz való hűségét.
Hűség
Egy dupla esküvő pillanata a templomban az 50-es években. A kép különlegessége, hogy látható rajta a régi festés, illetve a boltíven a régi, Szűz Máriára vonatkozó latin dicsőítő szöveg.
InHonorem
A régi iparcikk bolt udvara a 80-as évek elején, a mai Hanker helyén.
Iparcikk
1930-as években Solymáron szokásban volt egy olyan táncos-zenés mulatság, ahol a fiúk felírták egy általuk szimpatikusnak ítélt lány nevét egy papírdarabra, amely alapján kiválasztották párjukat aznap estére. Ekkor csak velük volt szabad táncolni kizárólagosan, senki mással. Ha egy lányra többen is
Írásosbál
A mai iskola udvarán húzódott a régi Nagykovácsi utca folytatása. Az iskola bővítésekor ezt az utat megszöntették, de a fasor ma is jelzi, hogy hol húzodott a régi utca.
Iskolaudvar
1958-as felvételen a gazdag uborkatermést gyűjtik össze, szemmel láthatóan szép nagy volt a mennyiség. Akkoriban az emberek a zöldés-gyümölcs termések igen nagy hányadát a saját kertjükben termelték meg, és a hiányzó dolgokat egymástól, illteve fűszerboltban vásárolták. A felesleget Budapesti piacokon értékesítették.
Jótermés
Liszt Ferenc tisztelői körében, munkásságának ötvenéves jubileuma alkalmából. Az első sorban: Haynald Lajos bíboros, Liszt Ferenc, Apponyi Albert gróf, és Karátsonyi Guido gróf Solymár utolsó előtti földesura. A hátsó sorban: Huszár Imre, Széchenyi Imre gróf, Mihalovich Ödön, Augusz Antal báró, Hans Richter, és Johann Nepomuk Dunkl. A kép egyébként Kozmata Ferenc felvétele 1873-ból. A kép rendelkezésre bocsájtásáért köszönet Fogarassy Attilának Pilisvörösvárról.
Jubileum
A mai Széchenyi park helyén régen az úgynevezett kacsaúsztató volt.  Svábul
Kacsaúsztató
Szüretkor, és egyéb terménybetakarításkor a szomszédok, rokonok segítettek a munkában. Ez az igen jó hangulatú, baráti cselekedet kiváló alkalom volt egymás alaposabb megismerésére, illetve a falu ügyes-bajos dolgainak kibeszélésére. A kép az 1950-es évek végét idézi.
Kaláka
1950-es évekből származó képen egy bensőséges régi karácsonyi életképbe pillanthatunk.
Karácsony
1968-ban a beatzenén felnövő sváb fiatalok igényelték a régi típusú fúvos zenés bálokat is. Az új zenei hullám megjelenésével párhuzamosan a régi hagyományos bálokat is megtartották egy ideig. Egy ilyen bálon készült ez a kép, ahol jól látható, hogy a fiatalok felszabadultan, lazán pózolnak a sváb népviseletben. Ez már egy új generáció volt.
Katalinbálozók
Az első világháború környékén készült képen a férj egyenruhában, az asszony népviseletben látható. Arcukról minden érzés leolvasható.
Katonásan
A régi Úrnapi kápolna a Mátyás király utcában. 1930-as évek.
Kápolna
A solymári szokások közt az egyházi ünnepek központi szerepet játszottak. A körmenetek alkalmával feldíszített kápolnák ekkor különösen nagy hangsúlyt kaptak. A képen egy, az 1930-környékén csodálatosan feldíszített kápolnát láthatunk.
Kápolna
A Kék Ovi felavatási ünnepsége a 70-es években.
Kékovi
Wenczel Lőrinc kereskedése látható itt ezen az 1930-as években készült képen. A kereskedés a mai Hősök, Marczibányi és Zöldfa utca kereszteződésének sarkán állt. Szépen látható, hogy hogyan nézett ki a Hősök utca pár évtizeddel ezelőtt.
Kereskedés
A képen Milbich György vegyeskereskedése látható az 1930-as évekből. A képért köszönet: Taller Jánosnak.
Kereskedés
A solymári általános iskolabán, 1920-as években készült fénykép, melyen a gyerekek kézműves alkotásaikat mutatták be.
Kézimunka
1920-as években készült kép a Schokátz család egyik legszebb fotója. Az idősebbik, tollas kalapot viselő fiúcska Schokátz Márton volt aki abban a bizonyos 4 gyermek halálát követelő gránátrobbanásban életét vesztette. A kisebbik fiú Schokátz György.
Kislegények
1946. Solymár talán leggyászosabb napja. Nem sok kép maradt fenn a kitelepítés eseményéről, de erről az egyről biztosan tudjuk, hogy akkor fényképezték a solymári vasútállomáson. A lakosság több mint felét marhavagonokra rakták, és kitelepítették őket Németországba. Mindent hártra kellett hagyniuk, néhány használati tárgyat, illetve ruhaneműt kivéve.
Kitelepítés
A 10-es főút nagyon sokáig, az 1970-es évek elejéig a békebeli kockakővel volt burkolva. A kép ezt az állapotot rögzítette.
kockaköves
1950-es években készült képen valószínűleg a kisajátított, volt Gromon vendéglő épületében, a mai Sebes ABC és az Opel szalon TSZ udvar háromszög környékén üzemelt ez az úgynevezett
Kompárt
1930-ból származó felvétel egy Úrnapi körmenetről. A vallás és hit erős megtartó erő volt a közösség szempontjából is.
Körmenet
1920-as években a lakosság szinte minden tagja részt vett az Úrnapi körmeneten. Koreografált rendben, és vallásos áhítattal vonultak végig a falu utcáin.
Körmenet

Körmenet
Klinger Antal kovácsműhelye látható ezen a képen úgy az 1950-60 évek táján, munka közben.
Kovácsok
Ezen a felvételen jól látszik a régi községháza és annak építési dátuma. Ez pontosan ott állt, ahol ma is. Ezt az épületet bővítették, és átépítették később.
Községháza
1950-es évek elejéről származó kép. Nagyon sokáig a solymári községháza a mai Lustige Zwerge óvoda alatti épület volt. Ebben a házban létesült Milbich Tamás szikvízgyártó üzeme is.
Községháza

Küldöttség
1920-as évekből származó képen jól látható egy esküvő alkalmával milyen hangsúlyt fektettek a külsőségekre. Az ezalkalomra hordott gyermek és férfiviseletet vehetjük szemügyre ezen a képen.
Lagzi
A lakótelep közvetlenül az elkészülése után a 70-es évek elején.
Lakótelep
1915-ös üdvözlőlapon jól látszik a régi falu tényleges mérete.
Látkép
Solymári legények 1940-es évekből. A felső sorban balról jobbra. Rétfalvi József, Mezei András, Reményi András, Spiegelberger Máge.  Alul Mátrai Márton, Schaffer M., Taller Bernát látható.
Legények
Kertész Ferenc leventeoktató látható a jobbszélen, illetve az igen népszerű mozgalom ifjú tagjai katonás fegyelmezettséggel az iskola udvarán.
Legénység
A faluban nagy örömünnep volt az első világháború vége, ami erről a korabeli képről is jól látszik.
Leszereltek
1930-as Jablonkay Pál fotón jól látható, hogy Solymáron erős volt a levente mozgalom, főleg ünnepekkor volt látványos a kiállásuk.
Leventék
1935-ben készült fotó az iskola udvarán készült, és az akkori népszerű levente-mozgalom ifjú tagjait sorakoztatja fel.
Leventék
A kép 1939-es években készült és a solymári leventék egy csoportját láthatjuk rajta.
Leventék
1954-ben készült a képen Milbich József beavatja fiát a lovaglás rejtelmeibe.
Lovacskázás
Az 1960-as években készült képen az akkori fiatalság egyik kedvenc kirándulóhelyén készült a kép a Zsíros hegyi menedékháznál, ami ma már sajnos teljesen lepusztult.
Magaslaton
Vidám, bár kissé eröltettett május elsejei felvonulás a József Attila utcában a 1970-as évek végén.
Május
1920-as években nagy hagyománya volt főleg ünnepekkor is a Mára-lány viseletnek. A képen a lányok rendezett sorokban igyekeznek a szertartásra.
Márialányok
1925 környékén a Templom téri feszület tövében még állt a Mária szobor.
Máriaszobor
1960-as évekből való kép, lencsevégen egy igazán pazar töktermés a kertből, Milbich József birtokán.
Megatökök
1950-es években az Anna utcai buszmegálló. A héttérből jól látható, hogy mennyire nincsen még beépítve a környék.
Megálló

Megújulás
1958-ból való képen egy esküvői nászmenetet láthatunk, a régi iskola épülete előtt. Itt már érzékelhető, hogy egyesek nem a népviseletet vették fel ünnepi alkalmakra. Ebben az időszakban már erőteljesen elindult az a tendencia, hogy kimenjen a divatból.
Menet
Hufnagel Ferenc plébános látható ezen a képen, a plébánia egykori irodájában, munka közben.
Merengő
A Hutweide látképe a víkendtelkek kialakítása előtt az 1940-es években.
Mészégető
Pillanatkép 1960-ból, solymári asszonyok a KTSZ-ben munka közben.
MGTSZ
A képtöredék 1915-ből származik és Mothes Tarnai-Taller János és családját ábrázolja. A képért köszönet: Taller Jánosnak.
Mothes
A mai pékség helyén állt a nagysikerű solymári filmszínház, melynek bejárata látható. A képen egyébként Árvai Józsefné látható.
Mozi
1940-es évek vége táján készült ez a kép, melyen egy jó hangulatú dalolászást örökített meg a fotós
mulatozás
Solymáron nem kis létszámban volt brigádjuk a munkásőröknek is, akik társuk temetésén egyenruhában kísérték őt utolsó útjára.
Munkásőrtemetés
A mai múzeum megnyitása 1972-ben. A képen Manhertz úr és Dr. Jablonkay István látható az átadási ceremónia pillanataiban.
Múzeum
Ez egy valóban régen készült kép, még az 1920-as évek előtti időből. A vőlegénynek akkoriban fehér zakót vettek fel, és díszes kalapjukról majdnem földig ért a szalag. A menyasszonyok általában diszes fejpántot viseltek.
Násznép
1950-es évekből való kép, a Hősök utca és a Marczibányi utca kerszteződéséből jól látható a régi homokbánya a Zöldfa utca feletti rész. Ma ez teljesen beépült. Úgy tudjuk nagyon régóta bányásztak itt homokot, és egy robbanás alkalmával 2 ember életét vesztette, nem kerültek elő. A Hősök utcát svábul
Nejvőgy
Az 1960-as években készített képen a mai Várhegy utca sarkánál állt ez a kis boltocska.  Az úgynevezett népboltban vásárolhattak különböző háztartási cikkeket. Ez már a szocializmus, ameynek életérzése szépen megfogható a
Népbolt
Szokolay Bálint, a női kar névadója látható az énekesek gyűrűjében.
Nőikar
Az 1930-as években készült kép a Feldhoffer (Forgács) család egyik erekjéje. A család akkori feje Feldhoffer István cipészmester egy óriási cipőt készített, amelybe legkisebb gyermekük is szépen belefért.
Óriáscipő
Dauner János (SDB) solymári származású pap szentelése utáni összejövetel látható.
Papszentelés
Almásy plábános temetése 1968-ban. A szokásoknak megfelelően a papot mindig a templomból temették.
Paptemetés
1950-es évek, a Mátyás utcába betorkolló Hősök utca régi látképe. A Gromon-féle vendéglő néhány maradványa még ott látható a kép baloldalán. A Mátyás utcát régen Paraszt utcának, svábul
Páuekózn
1971-ben készült esküvői képen aprópénzt szórnak a templom bejárata előtt a seregnyi gyereknek, akik felkapkodták és büszkén mutogatták egymásnak ki tudott többet felszedni. Ez általános, bevett szokás volt, de a fillér bevonásával, és az aprópénz felértékelődésével, már drága mulatsággá vált, ezáltal kikopott lassan a szokások közül a 80-90-es évekre.
Pénzeső
A képen még hangulatos parasztházakból álló utcát ma Bajcsy Zs. E.- utcaként ismerjük. Régi neve
Pfoerekózn
A Széna téri piacon a solymáriak nagyon gyakori árusok voltak. A kép a 1950-es évekből való, ahol solymári piacozókat lehet látni.
Piacozás
A Pilisvörösvári útcában az utolsó pincék egyike. A nagy múltra visszatekintő 100-éves borozó helyén ez az épület állt. Alatta a régi kovácsműhely látható, ma Hrna Károly rádió és televízió szerelő kissé megkopott épülete.
Pince
Máriaremetéről hazatérő processzió az 1920-as években.
processzió
Solymárról gyakran indult vallásos zarándoklat, processzió a Máriaremetei kegytemplomba. Ez a kép ott készült, jól felismerhető rajta Hufnágel plébános úr.
Processzió
A Mátyás domb alatti gyárépület
Prolerárok
1954-ből való kép. A solymáriak nagyon adtak arra, hogy portájuk rendezett, tiszta, és szép legyen. A kép érdekessége, hogy jól látszik, mekkora hangsúlyt fektettek mondjuk a beágyazásra, hiszen a dunyha fekvése, elrendezése sem volt véletlenszerű.
Rendesház
A Templom tér mögötti rész a dózerolást követően, az úthálózatok és utcák modernizálása kapcsán.
Rendezés
A Templom tér mögötti rész a dózerolást követően, az úthálózatok és utcák modernizálása kapcsán, az 1960-as évek végén. Ezen a területen alakították ki később az iskola számára a
Rendezés
Az 1960-as évek végén az útburkolat javítása közben a Hősök emlékmű kerítését is átalakították.
Rendezés
A templom belső renoválása és festése a 30-as években.
Renoválás
1968-ban a fiatalok hagyományos bált szerveztek, ahová csak népviseletben volt szabad megjelenni. Ez már a beat korszak nemzedéke volt, ekkor ugyanis már a fitalok egyáltalán nem horták a solymári népviseletet, ettől volt retrográd ez a fajta bálozás.
Retro
1920-as évek végén készült a kép. Az asszonyok szerettek együtt dolgozni, csoportban, így mindig nyílt alkalom arra, hogy a legfrissebb híreket kibeszélhessék, megvitathassák.
Rokkások
1965-ös kép egy családi összejövetelt ábrázol. Egy teljesen tipikus solymári életkép. Az arcokról sugárzó mosoly gyönyörű példája annak, hogy a nagy szegénység közepén is a család volt a legfontosabb értékek egyike, a boldogság igazi forrása.
Rokonság
Gróf Karátsonyi Guidó Solymár utolsóelőtti földesura alapította meg a Rózsaesküvőket az erkölcsös és tiszta életet élő falusi lányok kiházasítása céljából. Egy ilyen esemény szemtanúi lehetünk a kép által, amelyen maga a gróf is látható a jobb szélen, csokorral a kezében.
Rózsaesküvő
1930-as kép Jablonkay Páltól. A fiatal lányok talpig fehérben, egyfajta ministráns szerepben láthatóak. Ezeken a vallásos összejöveteleken ők voltak az úgynevezett
Rózsalányok
A kép az 1970-es években készült, így nézett ki a solymári Rózsika forrás a 2003-as felújítása előtt.
Rózsika
A mai Bajcsy-Zs. Endre utcában álló épület egykor ruházati bolt volt. A képért köszönet Elisch Jánosné Draxler Erzsébetnek.
Ruházati
A Templom téri keresztnél is felállították régen az úrnapi sátrat, amit feltűnően nagy gonddal és odafigyeléssel építettek meg a solymáriak.
Sátor
Schaeffer Bernát étterme látható az 1930-as évekből. Ez az épület ma a Művelődési Ház épülete. Az udvar majdnem ilyen még ma is.
Schaefferkocsma
A József Attila utca felújításánal sok önkéntes segített a terméskövek és egyéb építési anyagok szállításánál lovaskocsival.
Segítség
Ezen az 1910-környékén készült fotón még jól látható az egykori sekrestyésház. Ez pontosan abban a fordulóban állt, ahol ma a 64-es busz megfordul. A képen az gesztenyefák ültetése előtti állapot látható.
Sekrestyésház
1878-ból származó fotó egyike a legkorábbról megmaradt solymári fotóknak. A Taller (Stipani) családot láthatjuk, az öltözékből jól látható, hogy milyen volt az 1800-as évek solymári viselete.
Stipani
1960-as évekből származó temetési pillanatkép. Szabadkai plébános mögött a temetési énekeket éneklő asszonyok láthatóak.
Szabadkai
1930-as évek eljén készült a kép, és egy hamísítatlan solymári műhely, rendezett portáját mutatja be. A kép érdekessége, hogy a sváb mentalitás a precíz odafigyelés nagyon szépen észrevehető a munkások testtartásában, beállítótt pózaiban is.
Szabóműhely
A mélyszegénységben élő családok gyermekeinek külön kis ünnepséget rendeztek, kalácsot és kenyeret kaptak ajándékba. Akkoriban egyáltalán nem volt ritka a mélyszegénység, sok család még cipőt is alig tudott biztosítani gyermekének az iskolába járáshoz. Megrendítően szép kép az 1920-as évekből.
Szegénykarácsony
Talán az 1940-es évekből származhat ez a kép, melyen az Úrnapi szönyeget készítik szorgos kezek. Korán hajnalban elkezdődtek már az ezzel kapcsolatos munkálatok, melyben különös hangsúlyt fektettek a templomból kivezető virágokkal és egyéb anyagokkal művészi odafigyeléssel elkészített virágszőnyegre.
Szönyegkészítők
A II. világháborúig több család is szállította a kocsmákba, és házhoz is a szikvizet (szódavíz). Ezen a képen a Horányi-féle szikvíz kiszállítását láthatjuk a Mátyás utcában. A szódavíz szállítása ugyan nem szűnt meg teljesen a mai napig sem, de tény, hogy jelentősen visszaszorult.
szóudevossze
Kicsit kilóg a sorból ez a képünk, ugyanis nem éppen archív fotóról van szó. Mégis irigylésre méltó az az igyekezet, hogy egy család a tágabb rokonsággal is tudatosan tartja a kapcsolatot. Budavári Julcsi néni jóvoltából ezért ezt az érdekes képet adhatjuk közre, mely 2010-ben készült a Schultz sörözőben, a Schäffer család találkozóján.
Találkozó
A Taller kocsma, mai nevén Lejtő, nagyon régi múltra tekint vissza.
Taller-kocsma
Épül a tanácsháza, azaz a korábbi és későbbi községháza. 1960-as évek vége.
Tanácsháza
Az 1950-es évekből származó képen a régi téeszudvaron a baracktermést rekeszelik és rakodják. A képért köszönet: Taller Jánosnak.
Téesz-élet
1960-as években a mai Auchan területén, a földeken dolgozó téeszasszonyok, pihenés közben.
Téeszasszonyok
Az 1950-es évekből származó képen a már lebontott téeszudvar látható a Mátyás K. utcáról fotózva. A népes társaságot valószínűleg kirendelték a munkavégzés alól egy életkép lekattintása erejéig.
Téeszudvar
A termelőszövetkezet istállója a beszolgáltatások utáni időszakban.
Tehenészet
1960-as években készült kép, a Wittmann zenekar tagjai egy temetési szertartást követően. Solymáron nagyon gyakori volt, hogy fúvós, rezesbanda kísérte útjára az elhunytat.
Temetés
1940-es években így nézett ki a temető hátsó része. Jól láthatóak a
Temető
1960-as években még szép példás rendben, és hintóval történt a temetési szertartáshoz való felvonulás.
Temetői menet
1911-ben így nézett ki a Római Katolikus templom, és annak tere.
Templom
1934-1964-ig volt ilyen a templomunk belseje. (A II. vatikáni zsinat hatására épült a szembemiséző oltár, és akkor bontották el az áldoztatórácsot is.)
Templombelső
A téeszasszonyok kukoricatörés idején begyüjtik a termést. 1960-as évek.
Termelés
A Terstyánszky utca Pemü előtti szakasza, amikor még az üzletsor nem létezett.
Terstyánszky
1940-es években gyakran jártak össze az asszonyok tollfosztani. Egy ilyen pillanatot örökít meg ez a felvétel.
Tollfosztás
A régi Törökkút utca látható ezen az 1930-as évekbeli felvételen.
Törökkút utca
A solymári önkéntes tűzóltók 1950-es években a régi tűzoltó szertár előtt.
Tűzoltók
A Széchenyi parkban lévő patakból felduzzasztott tároló, melyet kacsaúsztatónak hívtak. A kacsák és a gyerekek is szívesen töltötték itt idejüket. A duzzasztás célja, hogy tűz esetén legyen oltáshoz használható vízmennyiség.
Tűzoltóvíz
Képeslap 1920 környékéről.
Üdvözlet
A Taller család ünnepi viseletben lefotózva az 1930-as évekből.
Ünnepi viselet
1937-es kép, melyen a különböző generációk egyházi ünnep alkalmával hordott népi viseletét mutatja be.
Ünnepi viselet
A Marczibányi utca feldíszítés az 1920-as évek derekán. Az úrnapi körmenet a falu vallásos életének egyik kiemelkedő rendezvénye volt, akkoriban a körmenetet nem csupán a templom körül járták, hanem érintette a Marcibányi utcát, a Hősök utcát, a Mátyás k. utcát, a József Attila utcát, és így érkezett meg újra a templomhoz.
Úrnapja
Az úthálózat és a közlekedés modernizálása a 60-as évek végén indult meg gőzerővel. A képen a Templom tér aszfaltozását előkészítő munkálat látható.
Útépítés
Solymár egyik legszebb eklektizáló, romantikus épülete a legendás solymári régészkutató, Valkó Arisztid kuriája volt az 1930-as évektől egészen haláláig. A házat (mai ismereteink szerint) még a XIX. század utolsó éveiben építtette Nieger Károly festőművész, akinek több festménye ma is látható a solymári templomban. Tőle vette meg a házat 1906-ben a Walkó (később Valkó)-család.
Valkó-ház
A József Attila utcán vonuló menet elején a solymári frontharcosok láthatók, a veteránok, akik ténylegesen megjárták a hadak útját.
Veteránok
A paraszti élet sajátosságai hoztak olykor érdekes és mulatságos szituációkat. Ilyen az itt látható életkép is. A malac és kutya egy tálból ebédelnek, bár a képről jól látszik, hogy a kutyának nem igazán tetszik a közös étkezés gondolata: hamarosan viadalra kerülhetett sor.
Viadal
A kép 1932 környékén készült, egy mise utáni pillanatban, a Hősök emlékműnél.
Viselet
Egy tipikus solymári esküvői viselet szép példája az 1920-as évekből.
Viselet
A képen a legrégebbi solymári népviselet látható. Több mint valószínű, hogy ezt a viseletet hozták magukkal a későbbi solymáriak az anyaországból.
Viselet
1925-ös fotó. Solymárról minden évben sokan zarándokoltak el Mariazell-be, amely mindmáig közkedvelt zarándokhelynek minősül. Kevesen még mai is szokták ezt a hagyományt gyakorolni, igaz, csak az idősebb korosztály.
Zarándokok
1970-es évek, az iskolás úttörők vörös zászlókkal felvonulva ünnepelték a munka ünnepét.
Zászlóvivők
1925-ös csoportképen az egyik legsikeresebb solymári fúvószenekar látható, a Taller Zenekar.
Zenekar