Az arcképcsarnokban a "Solymári Arcképcsarnok 1266-2000" címet viselő kiadvány online változata található meg (Szerzők: Milbich Tamás és Hegedűs András). A kiadvány felvonultatja Solymár község legfontosabb személyiségeit, híres karaktereit a XIII. századtól az ezredfordulóig bezárólag. A 2011-ben megjelent kiadványban jóval gazdagabb leírás található a személyekről és tevékenységükről, 18 fejezetre bontva. Ezek a fejezetek itt is megtalálhatók azonos néven, de rövidített tartalommal.     


 

Áldozatok

Községünk életében a történelmi viharok, sorscsapások és a nagy társadalmi átalakulások fájdalmas nyomokat hagytak. Solymár ma ismert arculata a török pusztítás okozta elnéptelenedés bizarr momentumával kezdődött, majd a már itt letelepedett németajkú lakosságot is sújtotta a kolerajárvány és a meglepően magas csecsemőhalandóság. Az ezen időkre emlékeztető nyomok ma is fellelhetők a község különböző részein elhelyezett kápolnák, keresztek, szobrok formájában. (...) Kevés szó esik azonban a háború polgári- és gyermekáldozatairól.

Arcképcsarnokunkban őket, de még a környéken igen fontos szerepet betöltött bányákban történt balesetek solymári áldozatait is igyekeztünk összegyűjteni. Áldozatként tekintünk az 1946-ban történt rendkívül szomorú történelmi esemény, a kitelepítés részeseire, különös tekintettel azokra, akik minden viszontagság ellenére akár többször is visszaszöktek szülőfalujukba, Solymárra.