Az arcképcsarnokban a "Solymári Arcképcsarnok 1266-2000" címet viselő kiadvány online változata található meg (Szerzők: Milbich Tamás és Hegedűs András). A kiadvány felvonultatja Solymár község legfontosabb személyiségeit, híres karaktereit a XIII. századtól az ezredfordulóig bezárólag. A 2011-ben megjelent kiadványban jóval gazdagabb leírás található a személyekről és tevékenységükről, 18 fejezetre bontva. Ezek a fejezetek itt is megtalálhatók azonos néven, de rövidített tartalommal.     


 

Civil szerveződések

A falvak többségében az 1920-as évek előtt nem sok egyesületi forma volt fellelhető, ekkoriban kezdtek felbukkanni az egyesületi élet érdekes részét képező egyházi egyesületek és szervezetek, amelyek - legalábbis a környékünkön - különösen Prohászka Ottokár megyéspüspök idejében, az élete utolsó éveiben kiadott rendelkezései nyomán indultak szaporodásnak, majd jelentős fejlődésnek. Solymáron épp az ily módon létrejött egyházi egyesületek a legrégebbi olyan "civil" szerveződések, amelyeknek még élő emlékük maradt fent a község kollektív emlékezetében, az ennél korábbi időszak egyesületeiről lényegében csak helytörténeti forrásokban, levéltárakban maradt fenn adat.