Az arcképcsarnokban a "Solymári Arcképcsarnok 1266-2000" címet viselő kiadvány online változata található meg (Szerzők: Milbich Tamás és Hegedűs András). A kiadvány felvonultatja Solymár község legfontosabb személyiségeit, híres karaktereit a XIII. századtól az ezredfordulóig bezárólag. A 2011-ben megjelent kiadványban jóval gazdagabb leírás található a személyekről és tevékenységükről, 18 fejezetre bontva. Ezek a fejezetek itt is megtalálhatók azonos néven, de rövidített tartalommal.     


 

Egyházi élet

Az egyházi élethez szorosan kapcsolódott a hívek soraiból kikerülő, de az egyház által biztosított különböző funkciók, titulusok, világi vezetők, megtisztelő feladatköreit ellátó személyek kiválasztása. Ezen emberek feladatköre nagyrészt a templom körüli hétköznapi teendők elvégzéséről szólt, mint például a sekrestyési (egyházfi) feladatok, a harangozás, kántorizálás, kórusszervezés, a templom épületének tisztán tartása, gondozása, gondoskodás a miséhez szükséges kellékekről. Ide sorolható a Solymáron külön megnevezéssel illetett rendvigyázói (Tischitusch) feladatkör ellátása is, amely ma már nem létezik.

Falunkban a solymári református egyházközség létrejöttével a protestáns hívek is bekapcsolódhattak egyházuk életébe és szervezésébe. A vallási élethez szorosan kapcsolódott a különböző órusok, énekkarok szerveződése, de a háború előtti időkben az úgynevezett egyházi előimádkozók vagy előénekesek is megtisztelő pozíciót töltöttek be a közösség körében. Jó hangú, vezető természetű, muzikális emberek voltak, akik a körmeneteken, processziókon és egyéb előimádkozást igénylő szertartásokon nyújtottak segítséget.