Az arcképcsarnokban a "Solymári Arcképcsarnok 1266-2000" címet viselő kiadvány online változata található meg (Szerzők: Milbich Tamás és Hegedűs András). A kiadvány felvonultatja Solymár község legfontosabb személyiségeit, híres karaktereit a XIII. századtól az ezredfordulóig bezárólag. A 2011-ben megjelent kiadványban jóval gazdagabb leírás található a személyekről és tevékenységükről, 18 fejezetre bontva. Ezek a fejezetek itt is megtalálhatók azonos néven, de rövidített tartalommal.     


 

Sólyomszem

Teljes néven Sólyomszem - A solymári hír-lap; a Sólyomszem Alapítvány által kiadott községi kéthetilap. A 2002-es évben szinte mindvégig havi két száma (összesen 21 szám) látott napvilágot, végül 25 megjelent szám után megszűnt. Főszerkesztője mindvégig Frang Gizella (írói álnevén Surbán), alapítója Bélavári Imre volt, az újság logóját Lőrincz Péter tervezte. Solymár helytörténete szempontjából mindenképp érdekes az a 8 részes cikksorozat, amely a községben a rendszerváltás óta létezett pártszervezetek történetét dolgozta fel. Komoly dokumentum-értéke lehet Karall Mátyás említett önvallomás-sorozatának is. Helytörténeti érdekességként fogható fel a solymári polgári körök elérhetőségeinek közlése is, hiszen a 2002 nyári lapszámokban egyre növekvő számban közzétett telefonszámok alapján közel egy évtized múltán is azonosítható, hogy kik vállalták annak idején polgári körök létrehozását Solymáron, Orbán Viktor erről szóló felhívása nyomán.