Az arcképcsarnokban a "Solymári Arcképcsarnok 1266-2000" címet viselő kiadvány online változata található meg (Szerzők: Milbich Tamás és Hegedűs András). A kiadvány felvonultatja Solymár község legfontosabb személyiségeit, híres karaktereit a XIII. századtól az ezredfordulóig bezárólag. A 2011-ben megjelent kiadványban jóval gazdagabb leírás található a személyekről és tevékenységükről, 18 fejezetre bontva. Ezek a fejezetek itt is megtalálhatók azonos néven, de rövidített tartalommal.     


 

Sportélet

A solymári sportélet kezdetei - visszaemlékezések alapján - legalább az 1920-30-as évekig nyúlnak vissza. Ebben az időszakban egyrészt a kötelezően megalakított levente egyesület keretein belül részesültek a fiatalok testedzésben, másrészt egyes káplánok is biztosítottak rendszeres focizási lehetőséget, főleg a fiúk részére. Az 1940-es évek végén, a pártirányítás alá vont magyar sportvezetés kísérletet tett a szó legszorosabb értelmében vett tömegjellegű testedzés meghonosítására a "Munkára, harcra kész" (MHK) mozgalom kiépítésével, amely a leventemozgalomhoz hasonlóan a polgári társadalom militarizálásának eszköze volt. (...) A rendszerváltásig a község területén működő sportkörök igazolásait a községi tanács végezte. (Pillmann József birtokában lévő okiratok tanúsága szerint.)
1991 szeptemberétől a község sportolóinak versenyzési és játékjogosultságát az önkormányzat helyett az illetékes területi, vagy országos sportági szakszövetség vette kezelésbe.

Feltöltés alatt...