Honlapgazda, szerkesztő:

Milbich Tamás

Munkatársak: 
Szalay Gábor, Hegedűs András, Ritter György (2017-ig), Dallos Andás, Horváth Iván,
Rozványi Dávid, Törcsiné Reményi Cecília, Tokodi Bence, Taller János és még sokan mások.

Szeretném kifejzni az oldal létrejöttéhez nyújtott segítségért Hegedűs Andrásnak, aki számos fényképpel, szöveggel, újságrészlettel gazdagította a honlap színvonalát.  Köszönöm Jablonkay Mária segítségnyújtását, számos tippet, és archív fotót bocsájtott rendelkezésemre. Köszönöm nagymamám id. Milbich Tamásné Herr Borbálának számos régi emlék felelevenítéséért. Juhász Sándornak és Hoffmann Ferencnek, aki a szepsolymar.hu részére digitalizálva juttatta régi filmes felvételeit. A nehezen fellelhető régi újságokat, egyedi írásokat, videókat Ritter György kollégámnak szeretném ezúton is megköszönni. Külön köszönet illeti Nagy Gábort, aki a honlap technikai szerkesztését vállalta magára. Szalay Gábor építészmérnöknek, aki egy átfogó, tartalamas építészet-történeti áttekintést írt a honlap számára. Köszönöm Reményi-Törcsi Cecíliának, Dr. Tokodi Bence atyának, Dallos Andrásnak, Győrfi Mariannának, és még sok más lelkes solymárinak, hogy szakdolgozataikkal, Solymárról írt nívós publicisztikáikkal tisztelték meg a honlapot.  

Források: 
Számos szövegrészt, információt Seres István felbecsülhetetlen értékű helytörténeti forrásműveiből ("Solymár története és néprajza", és "Adalékok és emlékíratok Solymár történetéhez"), írásaiból tallóztam ki. Felhasználtam a Németországban 1986-ban kiadott "Chronik einer schwäbischen Grossgemeinde im ofner Bergland" című könyvet. A fényképeket Seres István hagyatékából, valamint egyes családok archívumából válogattam össze. Néhány térképet a pilisibanyaszat.googlepages.com oldaltól kaptunk másodpublikálás céljából. A felhasznált anyagok nagy része családi archívumokból, idős emberek visszaemlékezéseiből, elbeszéléseiből származnak. 

Külön köszönet továbbá: 
Vígh Bélának, Friedrich Ignácné Manci néninek, Reményi Istvánnak, Iván Józsefné Teri néninek, Budaváriné Julcsi néninek, Klinger Anna néninek, Rumán Sándornak, Fogarassy Attilának, Feketéné Ziegler Ágotának, Elischné Draxler Erzsébetnek, Dallos Andrásnak, Milbich Editnek, Milbich Istvánnak, Dr. Szente Kálmánnak, Milbichné Tallér Máriának, Somos Móninak, Velledits Lajosnak, Enczmann Lászlónak, Sólyom Cecíliának, Buresch Anikónak, Törcsi Péternek, Taller Jánosnak, Steinhauser Klárának, Tallós Jánosnénak, Horváth Ivánnak, Czár Csabának, Gromon Mici néninek, Gromon András bácsinak, Gromon Istvánnak, Gromon Ili néninek, Sarlós Rici néninek, Reményi János bácsinak, Zwickl Mihálynak, Cservenyi Ferencné Lizi néninek, Milbich (Schultz) Jánosnak, Herbertné Kurtz Máriának, Jávor Csabának.

* * *

A vendégkönyvben tett hozzászólásokért felelősséget nem vállalunk. Az oda nem illő, és a jóízlést sértő hozzászólásokat töröljük.


 Szerzői jogok

Az szepsolymar.hu illetve a solymarivar.hu weboldalon található tartalom részben a honlap tulajdonosának, részben a cikkek szerzőinek szellemi tulajdona. Azzal, hogy belép www.szepsolymar.hu, illetve a www.solymarivar.hu  oldalára elfogadja az alábbi feltételeket:

1. A tulajdonos fenntart minden, a honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.
2. A tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése.
3. Tilos továbbá a tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A honlaptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

(A honlap képi anya felhasználható a CC-BY-SA licenszszerződésnek megfelelően.)