Rozványi Dávid: Huszonnégyek (Szent Anna)

Rozványi Dávid: Huszonnégyek (Szent Anna)

Rozványi Dávid a helyi kortárs verselés egyik emblematikus alakja Szent Anna napjára írott versét olvashatja el. "Csütörtökön este a munkából hazafele tartva még elértem a Szent Anna napi litániát… Alig állt el a nyári zivatar, hétköznap este volt. 24 ember állta körbe a kicsiny kápolnát. Elsőre megszomorodtam, hogy miért csak ennyi? Csaknem tízezer lakosa van Solymárnak, csak huszonnégyen voltak hűségesek, dacolva az időhiánnyal, az időjárással? ..."
2011-es promóciós film

2011-es promóciós film

Két éve készült el a Solymári Önkormányzat megbízásából 2011-ben promóciós illetve turisztikai népszerűsítés céljából készült rövidfilm Solymárról. Rendezője Ordódy György filmrendező és önkormányzati képviselő. A községről korábban is készült hasonló jellegű rövidfilm, videoalbumunkban mindkét alkotás elérhető. A film rövid összefoglalója is elolvasható, mely a Solymári Magazin hasábjain jelent meg 2011-ben.
Földesi Katalin: Így ünnepeltek katolikus elődeink a XX. században

Földesi Katalin: Így ünnepeltek katolikus elődeink a XX. században

Földesi Katalin 2001-ben írt dolgozatában összefoglalja mindazokat az egyházi szokásokat, melyeket községünk katolikus lakossága példásan gyakorolt a XX. században. A dolgozat id. Zwickl Györgyné elmondása alapján készült.
Botzheim István: Legendarombolás, mítoszteremtés?

Botzheim István: Legendarombolás, mítoszteremtés?

Az 1946-os kitelepítés a környék sváb falvainak többségét érintette. Ez alól emblematikus kivételnek számít a szomszédos Pilisvörösvár. Sokan, itt Solymáron is úgy tartják, hogy ennek oka a környék bányászatának fontosságában keresendő. Botzheim István cikkében a valódi okokat és teóriákat vizsgálja. (Pilisvörösvári Újság - 2013/2, másodközlés a szerző engedélyével.)
Bors Balázs - Hutoto

Bors Balázs - Hutoto

Bors Balázs nagyszerű tanulmánya és gyűjtése Hutoto-ról. Hutoto, Wüldi Jaager, Schlossfrau mind a solymári néphit rettegett alakjai voltak. A róluk készített tanulmány a "Válogatás a magyarországi nemzetiségek néprajzi köteteiből 5. (2004.)" című kiadványban jelent meg először, de most - a szerzőnek hála - honlapunkon is elolvasható.
In Memoriam Strack János - Majtényi (Milbich) János

In Memoriam Strack János - Majtényi (Milbich) János

Egymást követően, 2013 elején hunyt el községünk mindkét utolsó, tiszti rendfogozatú katonája, akik még tanúi voltak a második nagy világégésnek. Visszaemlékezéseiket egy közös interjúval igyekeztünk megörökíteni 2008-ban a Schultz Sörözőben, ez egyben az utolsó közös interjú volt velük, ami a Fixpont magazinban jelent meg 2008 júliusában. Rájuk emlékezünk most ezen interjú felelevenítésével.
Középkori oklevelek gyűjteménye Solymárról

Középkori oklevelek gyűjteménye Solymárról

A Solymári Vár honlapján (www.solymarivar.hu) frissítettük a "forrásmunkák" menüpontot. Ide gyűjtöttük össze azt az összesen 32 darab oklevelet, amelyekben említést nyer Solymár, illetve vára 1255-től 1593-ig terjedő időszakban.
Egy méltatlanul elfeledett nagyvonalú mecénás

Egy méltatlanul elfeledett nagyvonalú mecénás

Jablonkay Mária gyűjteményvezető cikke gróf Karátsonyi Guido (1817-1885) földbirtokos, főrendiházi tag, császári kamarás, mecénás életútjáról. Az ő nevéhez fűződik a rózsaesküvők szokásának bevezetése, mely a kor egyik legjelentősebb földesúri gesztusa volt Solymár, Pilisvörösvár, és Pilisszentiván részére.
Ottományi Katalin - A római kor emlékei Pest megyében

Ottományi Katalin - A római kor emlékei Pest megyében

Ottomány Katalin monográfiája a római kor emlékeiről. A hajdan itt élt rómaiakról szóló átfogó tanulmány az őslakossággal, a római kori településszerkezettel, temetkezésével, vallási életével, és a betelepített barbárok életéről nyújt kimerítő képet.
Fogarasy Attila: Megnyugvás

Fogarasy Attila: Megnyugvás

A "Megnyugvás - Die Beruhigung" című sváb identitásfilm kapcsán írt cikk olvasható itt el Fogarasy Attila tollából.