Augusztusi História

A község történetírásában fellelhető, augusztusi dátumokra mutató történések jegyzéke

1435. augusztus 24-én Pozsonyban kelt az az oklevél, melyben Borbála királyné megkérte a királyt (Zsigmondot) és a csepeli ispánt, hogy űzzék ki a solymári várból az azt jogtalanul elfoglaló Sano olasz rablólovagot.

 

1457. augusztusában a budai káptalan előtt Felsőkovácsi Gergely özvegye, Dorottya és fia, Benedek 60 aranyforintért elzálogosították Pilis megyében levő birtokuk felét nemes Dormánhazi Miklós solymári várnagynak azzal, hogy a birtokon általa emelendő épületek árát neki a visszaváltáskor megtérítik. Ennek az okiratnak a révén ismerjük, hogy ki volt Solymár várnagya ebben az évben.

 

1700. augusztusában Wattay János kérésére határkiigazítás történt a Zichy-családdal szemben Solymár és Óbuda között, melynek során Solymár a Wattay-, Óbuda a Zichy-családé lett.

 

1777. augusztus 20-án kelt az a levél, melyben Solymár egykori földesura engedélyt kér a püspöktől a mai barokk templom megépítésére. A püspök válaszában megadta az engedélyt és erről engedélyokiratot is küldött.

 

1817. augusztus 7-én született Karátsonyi Guido gróf, aki Solymár, Pilisvörösvár, Pilisszentiván földesura volt a XIX. század második felében.

 

1818. augusztus 25-én született Hellebrandt Mihály, a legendás Hellebrandt zenekar alapítója.

 

1836. augusztus 6-án hunyt el a megyében tomboló kolerajárvány első ismert solymári áldozata, Laurentius Vindisch 41 éves katolikus plebejus.

 

1837. augusztus 2-án hunyt el Pesten Kállay Péter, aki házassága révén került be a solymári földesurak sorába; temetése a solymári kegytemplom szentélyében zajlott.

 

1840. augusztus 24-én tűzvész tört ki a faluban, amelyben kilenc ház égett le. Ez volt Solymár ismert történelmének második legnagyobb tűzesete, az 1862-es tűzvész mögött, melynek 61 ház esett áldozatul, köztük a falu akkori plébániája és az ott őrzött iratanyag egy része is.

 

1853. augusztus 17-én ismét tűz pusztított a faluban, ahol villámcsapás miatt égett le egy lakóház teteje, szerencsére a szakadó eső sokat segített a lángok megfékezésében. Az esetről szóló, másnapi dátummal keltezett bírói levél érdekessége, hogy megőrizte az oltásban leginkább jeleskedő két helyi lakos nevét is.

 

1861. augusztus 5-én született Karátsonyi Jenő császári és királyi kamarás, titkos tanácsos és főrendházi tag, Solymár utolsó földesura.

 

1862. augusztus 6-án született Perágovics Márton, aki az 1910-es években törvénybíróként, 1920-23 közt pedig községi bíróként is tevékenykedett Solymáron.

 

1876. augusztus 16-án született Taller András, aki 1919 és 1932 között kétszer is volt községi bíró Solymáron, összességében közel 10 évig.

 

1885. augusztus 31-én született makkfalvi Dósa Béla, Solymár 1919 és 1922 közti patikusa.

 

1890. augusztus 10-i jegyzőkönyvben olvasható, hogy a 4. Huszárezred 5. százada 36 napra lett beszállásolva a község területén.

 

1914. augusztus 14-én, a háborús élelmiszerhiány folytán a községi képviselő-testület határozatot hozott arról, hogy a községet 6 kerületre osztják, és ugyanennyi segélyező bizottságot hoznak létre, hogy a nélkülöző lakosság segélyezése könnyebben megszervezhető legyen.

 

1918. augusztus 4-i ülésén a képviselő-testület úgy határozott, hogy az addigi három helyett hat mezőőrt alkalmazzanak, az egyre szaporodó mezei lopások elkerülése végett.

 

1919. augusztus 22-én a járási főszolgabíró felfüggesztette állásából Kozman Lipót solymári főjegyzőt, amiért részt vett a tanácsköztársaság direktóriumának tevékenységében. Utódja ideiglenesen Ármai Lajos pesthidegkúti aljegyző lett.

 

1919. augusztus közepén a Budapestet megszálló román katonaság Solymárra is bevonult.

 

1929. augusztus 26-án hangzott el az a bejelentés, mely szerint Solymár községnek 107 kötetes gazdasági népkönyvtárat adományoztak, ezzel megnyitott a község első könyvtára.

 

1929. augusztus 26-án adta át Shvoy Lajos megyéspüspök Jablonszky Géza részére a pápa kitüntetését, amit az egyházfő a solymári templom restaurálása körül kifejtett érdemeiért adományozott a solymári építésznek.

 

1933. augusztus 23-án hídmérleg felállításáról döntött a községi elöljáróság. Ezen a mérlegen 4000 kg súlyhatárig lehetett mérni, a Mátyás király utca 16. számú ház előtti községi gémeskút és itatóvályú mellett helyezték el.

 

1934. augusztus 7-én született Mits János, a község 1988-1997 közötti plébánosa.

 

1938. augusztus 30-án hunyt el Taller József, aki 1900 és 1912 között Solymár bírája volt, de ő építtette a mai művelődési ház épületét - amely eredetileg vendéglőként működött -, és ő volt a templom egyik legnagyobb harangjának az adományozója is.

 

1942. augusztus 31-én a megszüntetett solymári szénbánya területét megvette az Úrbéres Közbirtokosság.

 

1945. augusztus 30-án gyilkosság történt a falu határában: Hőnig György 35 éves cipészsegéd Csobánka felől tartott hazafelé kétlovas szekerén, amikor ismeretlen személyek (valószínűleg portyázó szovjet katonák) megtámadták, lelőtték, majd a lovakkal és kocsival elhajtottak.

 

1950. augusztus 9-én megszüntették a solymári rendőrőrsöt, és a községet rendészeti szempontból a pilisvörösvári rendőrőrshöz csatolták.

 

1952. augusztus közepén megnyílt a község első bölcsődéje, amelyet a korábbi jegyzői szolgálati lakás átépítésével alakítottak ki, a mai Napsugár Óvoda helyén.

 

1952. augusztus 6-án született Marlokné Cservenyi Magdolna, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, iskolánk 2009 és 2012 közötti igazgatója.

 

1952. augusztus 20-én avatták fel a korábbi Schäffer-nagyvendéglő államosításával létrehozott Alkotmány Kultúrházat, a mai művelődési ház elődjét.

 

1968. augusztus 18-án hunyt el Kopp (Koppány) Márton, aki 1919-ben törvénybírói tisztséget töltött be Solymáron, majd a háború után is szerepet vállalt a községet irányító Nemzeti Bizottság vezetésében. Visszaemlékezések szerint jelentős része volt abban, hogy a faluban lényegében eseménymentesen telt a proletárdiktatúra máshol véresen tomboló négy hónapja. Emlékét 1969 óta a Kerekhegyre felvezető utca neve őrzi.

 

1972. augusztus 19-én nyitotta meg kapuit a Pilisvölgye Helytörténeti Gyűjtemény (a mai Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény elődje).

 

1973. augusztus 16-án adták át a lakóknak az első lakásokat a solymári lakótelepen.

 

1974. augusztus 14-én a Dunamenti Regionális Vízmű Vállalat vette át Solymár vízellátását.

 

1976. augusztus 22-én hunyt el John (Jármai) György, aki a háború utáni években Solymár törvénybírója volt.

 

1977. augusztus 20-án került átadásra a PEMŰ felajánlásából épített Kék Ovi.

 

1979-ben a községi tanács elismerést alapított a település érdekében kifejtett kiemelkedő társadalmi, gazdasági vagy kulturális tevékenység honorálására, "Solymár Nagyközségért" elnevezéssel, amely attól fogva minden év augusztus 20-án került átadásra, ünnepélyes keretek között. Az elismerést 1979 és 1990 között 30 magánszemély kapta meg (főleg helyi cégek, intézmények vagy szervezetek vezetői), de részesült ugyanebben az elismerésben a PEMŰ, mint cég, a vállalat két sportcsapata, az asszonykórus és a férfikórus is (utóbbi két alkalommal is!).

 

1980. augusztus 20-án adták át a PEMŰ melletti új ABC-t (a mai CBA Príma kisáruház elődjét).

 

1981. augusztus 9-én szentelte fel dr. Kisberk Imre székesfehérvári püspök az új, kétszintes plébániaépületet, amit részben a hívek adományából, részben külföldi támogatásból építettek.

 

1981. augusztusában debütált a solymári és pilisszentiváni zenészekből szerveződött Start zenekar, a solymári tagok Zwickl Márton és Piri István voltak.

 

1989. augusztusában alapítvány létesült a Waldorf oktatási rendszer magyarországi meghonosítása érdekében, ugyanekkor jött létre Solymár és az NSZK-beli Wüstenrot közötti partnerkapcsolat is.

 

1993. augusztus 19-én Seres István, korábbi solymári vb-titkár átvehette Pest megye legmagasabb, köztisztviselőknek adható elismerését, a Nyáry Pál Díjat a megye ünnepi rendezvényén.

 

2001. augusztus 1-jén hunyt el Víg Ferenc, a solymári Ktsz alapítója.


(Összeállította: Milbich Tamás, Hegedűs András)Hozzászólás


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /vhosts/web/arvense/mtomi/www.szepsolymar.hu/uj/inc/blog_mutat.php on line 51
Név:
E-mail:
Ellenörző:: Kérjük, másolja be ebbe a mezőbe a képen látható kódot!
Kérjük, másolja be ebbe a mezőbe a képen látható kódot!
Szöveg: