Kovai Lőrinc - író

A hazai szocializmus évtizedeinek minden bizonnyal egyik, ha nem a legtermékenyebb szépírója volt, azon - mára szinte elsüllyedt - szerzők közé tartozott, akik alkotói önértékükkel alig-alig, de sajátos figurájukkal, vagy írásaik jellegzetességeivel mégis megérdemlik az utókor figyelmét. Solymárra ő is a világháború után került, ugyanis juttatásként megkapta a Hősök utca 69.
számú házat, melynek tulajdonosát, Ringler Andrást az oroszok haláltáborba hurcolták, családját pedig kitelepítették. Bár a falu életében nem vett részt, a helyi közigazgatás számára hagyott némi emléket maga után.