Miklóssy Barna - rézkarcnyomdász

Hivatása szerint rézkarcnyomdász, de kedvtelésből saját alkotásokat is készített. A református egyházközség tiszteletbeli presbiterje.Reformátusként része volt a solymári gyülekezet megteremtésében, és bár 1965-től egy ideig Budapesten élt, a 80-as években visszaköltözött Solymárra, ahol újra bekapcsolódott az egyházközség életébe: Szigethy László lelkészsége idején presbiteri megbízatást is vállalt, 1994-2002 közt pedig az önkormányzat kulturális bizottságában vállalt külső tagságot. Az ezredforduló környékén visszavonult a presbiterségtől, de a református egyházközség örökös tiszteletbeli presbiterré választotta.