Feldhoffer János - hősi halott 2vh

A Mátyás u. 51. szám alatt élt. A Hadtörténeti Múzeum levéltári iratai szerint solymári születésű honvéd, anyja neve Hellebrandt Borbála volt. Az 1. hegyivadászzászlóalj tagjaként 1944. szeptember 27-én, gránátszilánk-találat
következtében hősi halált halt, Újszéken (Zemplén vm.). A családja tudomása szerint 1944. szeptember 27-én, Ung megyében Perecsen községben, sírja is ott található.