Gromon Antal - hősi halott 2vh

A József u. 18. szám alatt élt. A magyar királyi 101.
honvéd rádiós felderítő zászlóalj őrvezetője volt. 1943.
március 15-én bátor magatartásáért II. osztályú Tűzkereszt
viselésére lett jogosult. 1943. június 2-án esett el
a keleti hadszíntéren, a Don-kanyarban