Kopp Márton - hősi halott 2vh

A Marczibányi utca 7. szám alatt élt; Koppány Márton fia volt, lánya, Bartháné Kopp Mária könyvünk írásakor is él. Úgy tudni, hogy kényszer útján lett az SS-be besorozva, hősi halálának körülményei nem tisztázottak.