Taller Márton - hősi halott 1vh

Taller Bernát pékmester testvére. Hősi halálának körülményei nem tisztázottak.