Bélafalvy Imre - káplán

1921-ben született Cegléden. Budapesten szentelték pappá, 1944-ben. Hét kápláni szolgálati hely (köztük 1948-ban Pilisvörösvár-Bányatelep) után került Érd-Tusculanumra 1959- ben, mint lelkész (ahol Dr. Szabadkai József későbbi solymári plébánost váltotta), 1962- től ugyanitt plébános volt haláláig. Teológiai doktori címet szerzett. Nevét ott találjuk az 1946. május 5-én létrejött Solymári Kalász Leánykör alakulógyűlésének jegyzőkönyvében. A kitelepítés előtti napokban fiatal káplánként ő volt az, aki Hufnagel Ferenc plébános távollétében vigasztaló szókat mondott a Solymárról eltávozóknak, illetve a tőlük búcsúzó itthon maradóknak - üzenete az volt: "A jó Isten nem fog titeket elhagyni".